KLACHTENPROCEDURE Register Bedrijfs Executeur

Laatst gewijzigd op: juli 2020
Heeft u een klacht over een geregistreerd lid die is aangesloten bij de beroepsorganisatie van Register Bedrijf Executeurs en komt u er samen niet uit, dan kunt u Register Bedrijfs Executeur inschakelen voor bemiddeling of een uitspraak vragen aan het onafhankelijke tuchtcollege.

Kosten
Bemiddeling is gratis.
Het inschakelen van het tuchtcollege kost € 500,- aan griffiegeld. Indien u in het gelijk wordt gesteld, krijgt u dit bedrag terug.

Insturen
Een klacht kunt u per mail sturen aan secretariaat@registerbedrijfsexecuteur.nl
Uw mail moet het volgende bevatten:

  • Contactgegevens klager: naam, adres, woonplaats, email en telefoonnummer;
  • Contactgegevens van het Register Bedrijfs Executeur-lid tegen wie de klacht is gericht;
  • De inhoud van de klacht met vermelding van de feiten waarop de klacht steunt;
  • Eventuele bewijsstukken.
  • Een omschrijving van hetgeen u wenst c.q. eist.

De bemiddelaar van Register Bedrijfs Executeur neemt vervolgens contact met u op. In eerste instantie probeert hij de klachten in der minne te schikken of door conflictbemiddeling op te lossen. Als dat niet lukt, of als u dat niet wilt, kan een klacht ook direct worden voorgelegd aan het tuchtcollege.